Nemôžeš vyriešiť problém s rovnakým prístupom, ako si ho vytvoril...